במקרה זה האם נפטרה והותירה אחריה תשעה ילדים.

האם רצתה שדירתה תשמש מקום מפגש לכל ילדיה ומשפחותיהם לקיום אזכרות ולכן צוותה בצוואתה לא להשכיר ולא למכור כלל את הדירה.

אמנם העיקרון הבסיסי בדיני הירושה, לפיו ״מצווה לקיים דברי המת״ ועיקרון זה מעניק לכל אדם חופש לקבוע את תוכן צוואתו אולם מסתבר שהחופש אינו מוחלט!

צוואה שמטרתה להיות ״עד סוף כל הדורות״ עד כדי כך שביצועה בלתי אפשרי ולכן היא בטלה.

בפסק דין זה שניתן לאחרונה, בתאריך 30/7/20, בבית משפט למשפחה נקבע שהוראה כזו בצוואה היא בניגוד לחוק הירושה ולכן ביטל את ההוראה וקבע כי הדירה תועבר ליורשים.