מאת עו”ד מיכל רייכמן ליטוין

אב המשפחה נפטר לאחר שהתמודד עם מחלה קשה. בעת פטירתו היה המנוח נשוי עם שתי בנות תאומות, וכמו כן היה לו בן מנישואים קודמים. עם התגברות המחלה, חתם המנוח על צוואה שתסדיר את חלוקת רכושו, בנוכחות שני אחיו כעדים. את הצוואה ערך אחיינו של המנוח, עורך דין במקצועו ובנו של אחד העדים.

בצוואה ציווה המנוח לבנו סכום של 220,000 ש”ח, ומינה את שני אחיו כנאמנים להפקיד כספים אלה בבנק בתכנית נושאת פירות עד מלאת 21 שנים לבן, כמו כן את כל יתרת רכושו ציווה המנוח לאשתו.

לאחר פטירת המנוח עתרה אלמנתו לקיום צוואת בעלה המנוח, וכן עתרה לצו הצהרתי בו ביקשה להכליל את כספי פוליסות ביטוח החיים של המנוח בגדרי הצוואה.

עו"ד מיכל רייכמן-ליטוין

עו”ד מיכל רייכמן-ליטוין

למנוח היו שתי פוליסות ביטוח חיים אצל המבטחת בסכום כולל של 492,000 ₪, ושהמוטב הבלעדי בהן בחברת הביטוח היה בנו של המבקש מנישואיו הראשונים.

בצוואתו ביקש המנוח במפורש להותיר לאשתו את כלל רכושו וזכויותיו פרט לסכום אותו העניק לבנו מנישואיו הראשונים, כפי שעלה גם מעדויות מקורביו של המנוח, שלא נסתרו.

כספי חברת הביטוח לא הוזכרו באופן מפורש בצוואתו של המנוח, ועל כן עלתה השאלה האם הביטויים המופיעים בצוואה “כלל רכושי” “כלל זכויותיי” כוללים גם את כספי הביטוח.

במקרה דנן קבע  בימ”ש כי הכללת כספי הביטוח בגדרי הצוואה מתיישבת עם רצונו של המנוח לדאוג לאשתו ולכלל ילדיו, בנותיו התאומות מנישואיו השניים, ובנו מנישואיו הראשונים– כפי שהדבר עלה גם מעדויות מקורביו של המנוח, בהליכים שהתקיימו בבימ”ש.

כך לדוגמא, האחיין של המנוח, עורך הדין שערך את הצוואה, העיד על שיקוליו של המנוח בעריכת הצוואה וציין כי כוונת המנוח הייתה לכלול גם את כספי הביטוח בגדרי הצוואה.

כמו כן, נקבע כי בשים לב לסך עזבונו של המנוח, ולסכום המשמעותי שהוחרג מתוכו לטובת בנו מנישואיו הראשונים, סביר ששאר עזבונו, לרבות כספי הביטוח, נועדו לאשתו ולבנותיו התאומות; אחרת, עלול להיווצר מצב לפיו מרבית עזבונו יועבר אל בנו מנישואיו הראשונים, ואילו מצב דברים זה אינו מתיישב עם תוכן צוואתו של המנוח.

לסיכום, פסק דין זה מדגיש את חשיבות עריכת צוואה בנישואים שניים, וזאת על מנת לדאוג לכל בני המשפחה, ובמקביל לוודא כי קיימת הלימה בין האמור בצוואה לבין אופן רישום המוטבים בחברות הביטוח, על מנת לחסוך בהתנהלות משפטית בערכאות המשפטיות.  

הכותבת היא עו”ד ומגשרת במשרד אירית רייכמן ושות’, מתמחה בתחום דיני משפחה, ירושה ועסקים משפחתיים. עו”ד מיכל רייכמן ליטוין חברה בלשכת עורכי הדין משנת 2010, בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B מהמרכז הבינתחומי הרצליה, בעלת תואר ראשון בממשל B.A מהמרכז הבינתחומי הרצליה,  ובוגרת תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית  LL.M.