המצווה היה כשיר מבחינה קוגניטיבית במועד עריכת הצוואה – האם בימ”ש יכול לבטל את הצוואה?

באילו מקרים יכריע בימ״ש לענייני משפחה בדבר בטלותה של צוואה? והאם בימ”ש יכול לבטל צוואה כאשר נקבע כי המצווה היה כשיר מבחינה קוגניטבית במועד עריכת הצוואה?