כיצד יכריע בית המשפט לענייני משפחה בנוגע לנכסים בחו”ל במסגרת הליכי גירושין?

בשנים האחרונות ניתן לראות כי בני זוג רבים מפזרים את השקעותיהם הכלכליות במקומות רבים בעולם. אם בעבר, עיקר הרכוש של בני הזוג היה בחשבונות בנק בישראל, בנדל”ן בישראל וכיו”ב, כיום, אנו עדים לרכוש המפוזר במקומות רבים בעולם, והסיבות לכך מגוונות. מגמה זו מקבלת ביטוי בהליכי גירושין בין בני זוג, כאשר בית משפט לענייני משפחה נדרש…