החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו – התשע”ד 2014: עקרונות מנחים

בפברואר 2015, נכנס לתוקף החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. מטרתו של החוק הינה לגשר על הפערים ולקבוע הסדרים שישלבו בין דיני החיסכון הפנסיוני לבין דיני השיתוף הזוגי. בחוק עצמו נכתב כי הוא נועד להסדיר "חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעו בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות".

בפברואר 2015, נכנס לתוקף החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. מטרתו של החוק הינה לגשר על הפערים ולקבוע הסדרים שישלבו בין דיני החיסכון הפנסיוני לבין דיני השיתוף הזוגי. בחוק עצמו נכתב כי הוא נועד להסדיר “חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעו בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות”.

החוק מבקש להחלוקת ביטחון פנסיוניתמודד עם מספר בעיות שהתגלו בין בני זוג שנפרדו ו/או התגרשו באשר לחלוקת החיסכון הפנסיוני. טרם חקיקת החוק, נעדרה אפשרות מעשית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה של בן הזוג החוסך- זאת למרות שזכויות אלה הן נכס בר חלוקה מכוח הלכת השיתוף או הסדר איזון המשאבים בין בני הזוג. על פי דברי ההסבר להצעת החוק: “חלוקתו של חיסכון זה סמוך למועד הפרידה נועדה לאפשר לכל אחד מבני הזוג ללכת בדרכו ולפתוח בחיים עצמאיים”.

מהו חיסכון פנסיוני לצורך החוק?

 • צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית.
 • חיסכון באמצעות קרן ותיקה או קופת ביטוח ישנה.
 • קופת גמל לקצבה.
 • קופת גמל לתגמולים.
 • קופת גמל אישית לפיצויים.

הבעיות העיקריות טרם חקיקת החוק אשר הובילו לחקיקתו

המצב המשפטי טרם חקיקת החוק יצר קושי במימוש הזכות לחלוקת חיסכון פנסיוני בעיקר משום שהחיסכון נותר על שמו של בן הזוג החוסך. מצב זה, אפשר לבן הזוג החוסך לקבל החלטות באופן בלעדי וחד צדדי באשר לקופה מבלי התחשבות באינטרסים של בן הזוג הגרוש. בנוסף, על בן הזוג הגרוש היה לדרוש את הכסף ישירות מבן הזוג לשעבר שכן הקופה לא הייתה יכולה להעביר לו את כספיו ישירות, מצב שהוביל לחוסר יעילות.

כמו כן, במידה ובני הזוג התגרשו ובן הזוג נפטר, בן הזוג שנותר בחיים לא היה זכאי לקבל את החיסכון הפנסיוני שצבר בן הזוג הגרוש.

מה הם החידושים בחוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו?

 • כאמור, בניגוד למצב שקדם לחקיקתו, החוק מאפשר חלוקה של קופות בצורה מעשית. כיום לאחר מתן פסק דין המורה על זכותו של בן זוג לשעבר בחיסכון, תפעל הקרן לפתיחת קופה נפרדת עבור בן הזוג הגרוש להעברת כספיו.
 • בניגוד למצב הקודם בו לבן הזוג החוסך בקופה הייתה שליטה מלאה עליה, החוק מאפשר לבן הזוג הגרוש שליטה וניהול משותף בקופה.
 • החוק מאפשר חלוקה של זכויות שאינן נזילות ללא תלות בבן הזוג הגרוש.
 • החוק מאפשר את הוספת בן הזוג הגרוש כשאיר במסגרת פנסיה צוברת.
 • בן זוג גרוש של חוסך שנפטר זכאי גם לקצבת שארים (בתנאי כי הצדדים היו בני זוג 10 שנים לפחות)
 • החוק מאפשר חלוקה של קצבה צוברת זכויות.

למרות הוראות החוק בני זוג רשאים להסכים ביניהם על חלוקת חיסכון פנסיוני שלא בהתאם אליו כך שלמעשה לא חלה חובה לפעול לפיו. מאידך, במידה ובני הזוג מסכימים ביניהם על חלוקת החיסכון הפנסיוני שלא בהתאם להוראות החוק החלוקה לא תעשה באמצעות הגוף המשלם.

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני חל גם על בני זוג שהתגרשו לפני כניסתו לתוקף בפברואר 2015. סעיף 30 לחוק קובע, שהחוק חל גם על פסקי דין שניתנו לפני יום תחילת החוק ולפיכך שזוגות שהתגרשו וניתן לגביהם פסק דין לחלוקת רכוש טרם כניסתו לתוקף יכולים לעשות בו שימוש.

מכיוון שהחוק חל רטרואקטיבית, בית המשפט אף רשאי לבטל העברת קצבה לבן זוג גרוש על אף שנקבעה בפסק דין לפני חקיקת החוק במקרים שהחוק שולל את הזכאות לקצבה. לפיכך, שגמלאים המפרישים מגמלתם לבן זוג לשעבר בהתאם לפסק דין שניתן לפני תחולת החוק זכאים לביטול ההעברה בעקבות החקיקה במידה והיא איננה מקנה זכאות.

בכדי להורות לגוף הממונה על חלוקת הגמלה יש לרשום אצלו הערה, זאת לפי סעיף 3 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני. במקרה של סירוב מצדו ניתן לפנות לערכאה הראשונה כדי שתורה לו לעשות כן. הרישום הוא חשוב ומשמעותי ואי רישום עלול להוביל לאי אכיפה בידי בתי המשפט בהמשך ולפיכך שעל בני זוג הנהנים מגמלת בני זוגם לשעבר לרשום הערה אצל הממונה במהירות.

במידה ואחד מבני הזוג מסרב לשתף פעולה לצורך הגשת פסיקתא משותפת לרישום הזכויות לגופים, יש צורך להגיש תביעה לפי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני לביהמ”ש למשפחה.

הסמכות לדון במחלוקות באשר לחוק חיסכון פנסיוני נתונה לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט קבע כי באשר לסכסוכים הקשורים לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני הסמכות לדון בהם נתונה לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבית הדין לעבודה. בית המשפט ביסס את החלטתו על סעיף 2 לחוק, לפיו הערכאה המוסמכת לדון בסכסוכים היא הערכאה השיפוטית “הראשונה” שדנה בחלוקת החיסכון הפנסיוני ולפיכך שביהמ”ש לענייני משפחה שתמיד יכריע בחלוקת הרכוש יהיה תמיד מוסמך לדון בסכסוכים הנוגעים לחוק.

שיתוף:

פוסטים נוספים

יצירת קשר

נגישות

הרשמו לניוזלטר של אירית רייכמן ושות' - משרד עורכי דין

רוצים להתעדכן בפסקי דין חדשים ופרשנויות בתחום דיני המשפחה והגירושין? הירשמו לניוזלטר שלנו ותקבלו את כל החדשות ישירות למייל.