מזונות ילדים במשמורת משותפת

 

מזונות הילדים מהווים פעמים רבות מקור למחלוקת בין זוגות מתגרשים שכן מדובר בסכומים גבוהים המשפיעים באופן מהותי על רווחתם של המעורבים. בעת האחרונה יצאה פסיקה חדשה של בית המשפט העליון לגבי מזונות ילדים במשמורת משותפת, שלפיה במקרה ששכרם של ההורים דומה הם יתחלקו במזונות בהתאם ליכולות הכלכליות. זוהי פסיקה המשנה באופן יסודי את שהיה נהוג עד כה.

 

נסיבות הפסיקה החדשה

 

בית המשפט העליון התכנס בהרכב של 7 שופטים כדי לדון בערעור של אדם אשר התגרש מאשתו, ולהם שלושה ילדים משותפים. דייני בית הדין הרבני קבעו משמורת פיזית משותפת להורים, כאשר הילדים נמצאים פחות או יותר אותו מספר ימים אצל השניים. כמו כן נקבע כי משכורתו של האב היא כ- 10,000 שקלים בחודש ושל האם – 8,000. האב פנה לבית משפט לענייני משפחה בטענה כי יש לפטור אותו מתשלום דמי מזונות עקב המשמורת המשותפת וההכנסות הדומות, אך תביעתו נדחתה. למעשה, נקבע כי עליו לשלם לגרושתו כ- 5,500 שקלים מזונות ילדים בחודש, וכמו כן לשאת במשותף בהוצאות החריגות. האב פנה גם לבית משפט המחוזי שדחה את ערעורו, וכעת פנה כאמור לבית המשפט העליון.

 

כמה מילים על המחלוקת העקרונית

 

לפני שנתאר את פסיקת בית המשפט והשינויים הנובעים ממנה, נצביע על הרציונל שמאחורי ערעור האב לפחות מהפן הכלכלי. עיון בדמי המזונות שנפסקו מראים כי לאחר הפחתתם (וכן הוצאות חריגות) ממשכורתו החודשית נותרים לו כ- 4,000 שקלים למחייתו בעוד שגרושתו “נהנית” מהכנסה של כ- 13,000 ₪ בחודש. אין ספק כי מדובר במצב בלתי שוויוני העלול לפגוע הן באב עצמו והן ברמת החיים שהוא מסוגל לספק לילדיו המתגוררים אצלו באופן שווה כמו אצל האם. מהצד השני, קיימות טענות רבות מצד נשים וארגונים שונים כי אם יופחתו או יחולקו המזונות שווה בשווה, ייעשה שימוש במשמורת משותפת ככלי להפעלת לחץ לקבלת תנאי גירושין פחות טובים עבור האישה.

 

פסיקת בית המשפט

 

ההרכב המורחב שדן בערעור קבע שאם קיימת משמורת משותפת ושכרם של ההורים דומה, הרי שדמי המזונות יהיו משותפים וייקבעו לפי היכולת הכלכלית (כלומר, התקבל ערעורו של האב). זאת כאמור, בניגוד למצב הקודם שבו האב נשא באופן בלעדי בנטל המזונות ההכרחיים, ואילו במזונות הנוספים התחלקו בצורה שוויונית. יחד עם זאת, יש להדגיש כי מדובר בילדים בין גילאי 6 ל- 15 שנים, כאשר בגילאים צעירים יותר אין שינוי בקביעה כי אימהות פטורות ממזונות, ואילו אבות חייבים במזונות הכרחיים ונוספים. כמו כן, בית המשפט העליון הותיר על כנו את המצב שבו בין גילאי 15 ל- 18 שנים דמי המזונות מתחלקים בין ההורים באופן שווה. נקודה מעניינת נוספת בקביעת ההרכב המורחב מתייחסת לדרך ניהול ההוצאות הנוספות כמו ציוד לימודי, ביגוד וטיפולים רפואיים. נקבע כי ניתן לפתוח בבנק חשבון משותף להורים אשר אליו יועברו התשלומים וממנו ינוהלו, או לחילופין שייקבע הורה אחראי (“הורה מרכז”) שינהל את התשלומים הללו.

 

למידע נוסף בנושא ולקביעת פגישת ייעוץ התקשרו למשרד עו”ד אירית רייכמן ושות’ בטלפונים 03-571300 או 02-6541542.