באילו מקרים מוטב לקבל חוות דעת רפואית טרם עריכת הצוואה?

בית המשפט לענייני משפחה דן לאחרונה בבקשה של נכדיי המנוחה, לקיום הצוואה של סבתם ז”ל, אשר ציוותה להם את דירתה לאחר אריכות ימיה. בית המשפט למשפחה דחה את ההתנגדות שהוגשה על ידי בנה של המנוחה וקבע כי יש ליתן צו לקיום הצוואה. מדובר בפסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה בחיפה ביום 09.03.2017 על ידי…

הכיצד יש לחשב מוניטין של עסק ולאזן את שוויו בין בני זוג?

בפסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה בנצרת ביום 03.01.2017 על ידי כב’ השופטת רונית גורביץ, נבחנה השאלה במסגרת תביעה רכושית, הכיצד יש לחשב מוניטין של עסק ולאזן את שוויו בין בני הזוג. במקרה זה, האיש הגיש תביעה רכושית, אשר במסגרתה טען כי מאחר והעסק הוא של שני בני הזוג, יש להעריך את שווי העסק…

בימ”ש למשפחה קבע כי עיוורון המוריש לא פוסל את צוואתו

בימ”ש לענייני משפחה דן לאחרונה בסוגיה העוסקת בסכסוך שבין אחות המוריש שהגישה בקשה לצו קיום צוואתו לבין ילדיו שהתנגדו לצוואה. ילדי המוריש טענו כי צוואת אביהם המנוח אינה משקפת את רצונו האמיתי. לטענתם, אביהם המנוח היה עיוור וחלה במחלות שונות ולכן בעת עריכת הצוואה היה מבולבל, חלש ולא הבין על מה הוא חותם. ילדיו הוסיפו…

הצדדים התגוררו ביחד במשך 33 שנה ולמרות זאת לא הוכרו כידועים בציבור

סוגיה מעניינת העוסקת בשאלת תוקפם של מגורים משותפים במשך 33 שנה – האם יש להכיר באישה ובמנוח כידועים בציבור ומכוח זאת להעניק לאישה מחצית מהרכוש והזכויות אשר צבר המנוח. האישה טענה כי היא והאיש היו בני זוג ידועים בציבור במשך כ-33 שנה, ניהלו משק בית משותף, דירת המגורים שימשה למגוריהם מהיום בו נרכשה ועד למותו…