למי נתונה הסמכות לדון במחלוקות באשר לחוק חיסכון פנסיוני? ביהמ”ש למשפחה או ביה”ד לעבודה?

באוגוסט 2014, פורסם ברשומות “החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו”. החוק מסדיר את אופן חלוקת החיסכון הפנסיוני בין זוגות גרושים כחלק מן המשאבים הניתנים לאיזון במסגרת “איזון המשאבים” הנערך בעת גירושין. החוק מעלה שאלות לגבי זהות בית המשפט המוסמך לדון בסכסוכים הנובעים ממנו, שכן מחד חלוקת הרכוש היא חלוקת נכסים בין בני זוג…