המצווה היה כשיר מבחינה קוגניטיבית במועד עריכת הצוואה – האם בימ”ש יכול לבטל את הצוואה?

באילו מקרים יכריע בימ״ש לענייני משפחה בדבר בטלותה של צוואה? והאם בימ”ש יכול לבטל צוואה כאשר נקבע כי המצווה היה כשיר מבחינה קוגניטבית במועד עריכת הצוואה?

צוואה הדדית

איך ננסח צוואה הדדית שתשמור על ילדינו?

אם נשאל הורים לילדים בוגרים, מה הניע אותם לערוך צוואה הדדית – על פי רוב הם יאמרו שרצו להשיג 3 מטרות: מטרה אחת – להגן כלכלית על בן הזוג השני שנותר בחיים, ולכן להשאיר בידיו את כל הרכוש שנצבר בחיי הנישואים כל עוד הוא חי; מטרה שנייה – לחלק את הרכוש הנ”ל שווה בשווה בין…