חשיבות עריכת ייפוי כוח מתמשך

לתיקון לחוק של ייפוי כוח מתמשך יש חשיבות רבה, מאחר שהוא מאפשר לאדם למנות לעצמו – בעודו מתפקד כרגיל, אדם אחר שיוכל במקרה הצורך לקבל עבורו החלטות בעתיד

תמונת לוגו של כלכליסט

העברה בריאה

סוגיות בהעברה בין דורית של חברה משפחתית, כפי שעלו במקרה של חברת תרופות-המערב גם בני משפחה שאינם בעסק, סטארט-אפיסט, ואישה לשעבר שרוצה נתח.

 

לשרוד עם עסק משפחתי

על מנת שעסק משפחתי ישרוד את המעבר מדור המייסדים לדור הממשיכים ואפילו לדור שלישי, על המשפחות לנקוט בצעדים הכרחיים. מדריך

תמונת לוגו של כלכליסט