העברה בריאה

סוגיות בהעברה בין דורית של חברה משפחתית, כפי שעלו במקרה של חברת תרופות-המערב גם בני משפחה שאינם בעסק, סטארט-אפיסט, ואישה לשעבר שרוצה נתח.

 

לשרוד עם עסק משפחתי

על מנת שעסק משפחתי ישרוד את המעבר מדור המייסדים לדור הממשיכים ואפילו לדור שלישי, על המשפחות לנקוט בצעדים הכרחיים. מדריך

תמונת לוגו של כלכליסט