הבעל הגיש באמצעות עו”ד רייכמן תביעה לפסק דין הצהרתי ולפירוק שיתוף בדירה. בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, השופט גרינברגר, קבע כי לבני הזוג בעלות משותפת על הדירה שנרכשה מעמידר וקיבל את טענת עו”ד אירית רייכמן, כי התקיימו חיי שיתוף תקינים בין בני הזוג וכי כל אחד מהם זכאי על פי חוק יחסי ממון למחצית שווים של כלל הנכסים אשר צברו.

תמונה: Ambro

תמונה: Ambro

בבית המשפט טענה האשה כי הסבירה לבעלה שבשל היותה עולה חדשה, יש ביכולתה לקבל הטבות ברכישת הדירה ובהלוואת המשכנתא ולכן ירשמו על שמה את הדירה. עוד טענה האשה כי כוונתה היתה שהדירה תישאר רכושה הבלעדי.

לטענת הבעל, הדירה נרכשה בכספים המשותפים של בני הזוג, תוך הבטחה מפורשת של האשה לרשום את הדירה על שמו לאחר שיסיימו לשלם את החזר המשכנתא.

יש לציין כי עצם קבלת הזכות לרכישת הדירה בתנאים טובים יותר כעולה חדשה (ו/או איש צבא קבע, ו/או תושב חוזר או נכה)אינה מקנה בעלות על הנכס או נתח גדול יותר בנכס, כאשר שני בני הזוג רכשו את הדירה במשותף מתוך כוונת שיתוף.

בית המשפט קיבל את טענתה של עו”ד אירית רייכמן כי היה שיתוף מלא ברכישת הדירה וקבע כי יש לרשום את הדירה בבעלות משותפת למרות שהאשה קיבלה את ההטבה לרכישתה מעמידר.