בפסק דין תקדימי של משרדינו יוצגה אישה שבמהלך הליכי הגירושין התברר לה כי בעלה העביר את הרישום מבלי ידיעתה על שם אמו בסמוך להליכים.

הזוג, שהיה נשוי קרוב ל-40 שנה ולו חמישה ילדים, נחלק לגבי אופן חלוקת הרכוש ביניהם במשך השנים. בעוד שלטענת האישה בין הצדדים היה שיתוף ברכוש במהלך הנישואין, טען הבעל להפרדה רכושית מלאה הכוללת בין היתר הפרדה בחשבונות הבנק. הפרדה זו, היא לטענתו הצידוק להעברת הדירה על שם אימו, כמו כן טען שהדירה מלכתחילה נרכשה ושופצה על ידי הוריו ולפיכך לאשתו אין כל חלק בה.

תמונה: Vuono

תמונה: Vuono

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים קבעה השופטת אורית בן דוד ליבל כי מכיוון שלצדדים אין הסכם ממון, המשטר שחל עליהם הוא משטר איזון המשאבים לפיו הרכוש יחולק ביניהם שווה בשווה. כמו כן קבעה השופטת כי הפרדת חשבון הבנק אינה מעידה בהכרח על הפרדה רכושית.

בייצוג משרדינו, טענה התובעת כי הענקת הזכויות בדירה לאימו של הנתבע בסמוך למועד הודעתו על רצונו להתגרש נעשתה לצורך הברחת רכוש מפניה ועתרה לביטולה.

השופטת בן דוד קיבלה את הטענה וראתה בהעברת הדירה “חוזה למראית עין”, לאישה שמורה הזכות לטעון לזכויות ברכוש שכבר נמצא בידי צד שלישי בדרך של החלת עיקרון תום הלב ובית המשפט רשאי לראות את הנכס שהוברח כאילו הוא עדיין של בן הזוג שהעבירו ולפיכך לחלקו בין שני בני הזוג.

השופטת מצאה אינדיקציות לחוסר תום לב בעובדה שהעברת הזכויות התבצעה בחשאיות ובהסתר מהתובעת שגילתה עליה באקראי בפגישה עם עורכת הדין. השופטת התרשמה שהרישום בפועל על שמו של הבעל במשך השנים הוא שמשקף את המצב בצורה הטובה ביותר, כי אומנם הוריו סייעו ברכישת הדירה אך אין בכך כדי להעיד שהייתה שלהם בכל דרך שהיא.

נכונות בית המשפט להכיר בכוונת שיתוף בנכס ספציפי היא גבוהה מאוד כשמדובר בדירת מגורים משותפים גם במקרים בהם הובאה לנישואין על ידי אחד מבני הזוג. הזוג התגורר בדירה במשותף, ניהל בה את חייו ונראה שכוונתו המקורית הייתה שיתוף מלא בה. העברת הבעלות נעשתה בעקבות הליכי הגירושין והסכסוך בין הצדדים והנושא מעולם לא עלה על הפרק בעבר.

בעקבות תביעת המשרד, קיבלה השופטת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים את תביעת האישה, העניקה לה כמחצית מהזכויות בדירת המגורים וביטלה את עסקת ההעברה ללא תמורה בין הבעל לאימו משום ניסיון ל”הברחת נכסים”.

משרד עו”ד אירית רייכמן מתמחה בדיני גירושין ובתביעות רכושיות זאת למעלה משלושה עשורים, לצוות המשרד ניסיון מצטבר רחב בתביעות רכושיות מורכבות בעת גירושין ומצבים ייחודים.