התדיינות משפטית סבוכה שהגיעה אל פתחו של משרדנו החלה עם פנייתה של אישה שחששה למצבה של אימה. האם, בת 86, נישאה בנישואין שניים לבן זוגה שאיננו אביה של האישה ולאורך כל שנות נישואיהם התנהלו בני הזוג בהפרדה רכושית מלאה, ניהלו חשבונות בנק נפרדים ואף לא העניקו האחד לשנייה ייפוי כוח לחשבונות הבנק שלהם.

תמונה: Ambro

תמונה: Ambro

בשלוש השנים האחרונות, חלה החמרה משמעותית במצבה הבריאותי והקוגניטיבי של האם. לביתה התברר כי בן זוגה ניצל את מצבה ולאחר ניסיון כושל לקבלת ייפוי כוח לחשבונה ללא נוכחותה, לקח אותה אל הבנק וגרם לה שתיתן לו ייפוי כוח לחשבונותיה.

בן הזוג השתלט על נכסיה של האם כמעט לחלוטין, חסם ממנה כל גישה לחשבונות הבנק שבבעלותה הפרטית ומנע ממנה לדעת כי באמצעות ייפוי הכוח שנתנה לו משך את כל כספיה בסכום של למעלה ממיליון שקלים.

בעקבות כל המעשים הללו, וכשהתעורר חששה של הבת כי קיים ניסיון להשתלטות על נכסיה של אימה, הוגשו בקשה לצו מניעה ובקשה למינוי אפוטרופוס לאם, לגוף ולרכוש.

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים קיבל את הבקשה לצו המניעה. ביהמ”ש קבע כי יש צורך להגן על רכושה של החסויה מפני אפשרות של ניצול לרעה וכי הסעד הנו ראוי וצודק בנסיבות העניין ולכן ניתן צו מניעה על השימוש בדירת הזוג וכמו כן צו האוסר על משיכת כספים מחשבונות הבנק.

בנוסף, קיבל ביהמ”ש בהחלטה תקדימית וחשובה את בקשת משרדינו למינוי אפוטרופוס, הורה על פתיחת חשבון נאמנות אליו יועברו כל כספיה של האם ומינה עבורה אפוטרופוס לדין עד להחלטה בדבר אפוטרופוס קבוע.