ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח בו אדם ממנה אדם אחר שיהיה מוסמך לפעול בענייני רכוש וגוף ולקבל החלטות בשמו במידה ויגיע למצב לפיו יחדל מלהבין בעניינים אלו ולקבל החלטות באשר אליהם. ייפוי הכוח המתמשך יכול להינתן בזמן שהאדם בשיא כוחו ולהישמר בתוקף לזמן בו הוא אינו שולט על עצמו. ייפוי כוח מופקד במשרד האפוטרופוס הכללי, דבר המקנה יתרון כיוון שהוא תקף כלפי כולם. עד לתיקון בחוק, כדי למנות אפוטרופוס לגוף ולרכוש היה צורך בפנייה לבית המשפט – הליך ארוך ומסורבל השולל באופן כמעט גורף את כל סמכויותיו של האחר. כמו כן, כאשר אדם חותם על ייפוי כוח מתמשך חלה עליו חובת היידוע, קרי, שמישהו יידע על החתימה.

החתימה על המסמך של ייפוי הכוח המתמשך מתבצעת בשלב בו האדם מסוגל לקבל החלטות על עצמו. ההידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית, מוגבלות שכלית או כל מוגבלות אחרת העלולה לפגוע בכושר שיפוטו.

מיופה הכוח (הממונה) צריך לחתום בפני עורך דין על כך שיפעל לפי הוראות הממנה. כמובן, שאם הממנה ביקש ממנו לעבור על החוק, הוא אינו יכול לפעול על פי בקשתו ועליו לפנות לבית המשפט ולשאול אותו כיצד עליו לנהוג בסיטואציה זו.

כיוון שמינוי מיופה כוח מלווה לא פעם בקנאה, או אפילו בחוסר יכולת של מיופה כוח יחידי לנהל הכל(הדבר נכון בפרט כאשר מדובר בממונה על עסקים וחברות גדולות), יכול הממנה לחלק את ייפוי הכוח למספר חלקים, כך שממונה אחד יקבל סמכות על דבר מסוים ואילו ממונה שני יקבל סמכות על דבר אחר וממונה ג יקבל סמכות על דבר שלישי וכן הלאה. כמו כן, יכול הממנה להחליט האם ברצונו שהממונים יעבדו בשיתוף פעולה, או שמא בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

ייפוי הכוח המתמשך מתייחס גם לרווחתו האישית של האדם, וגם לרווחתו הכלכלית. כך, בקבלת החלטה האם במקרה של חוסר יכולת לתפקד יעבור האיש לבית חולים, יישאר בבית, יקבל טיפול תרופתי כזה או אחר וכו’, ניתן כמובן לערוך ייפוי כוח מתמשך המתייחס למצבו הבריאותי של הממנה בלבד וכך הדבר גם לגבי ייפוי הכוח בענייני הרכוש. הממנה יכול לקבוע כי הממונה מטעמו יטפל בשלל ההחלטות או שיטפל בחלקן, הכל לגופו של עניין.

צוות עורכי הדין במשרדנו עבר הכשרה מיוחדת ומוסך לערוך ייפוי כוח מתמשך ע״פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב – 1962.

אזכורים נבחרים מהתקשורת:

לחצו לקריאת הכתבה בנושא “חשיבות ייפוי הכוח”